czwartek, 23 sierpnia 2012

Refundacja kosztów zakupu podręczników

Niewielu rodziców zdaje sobie sprawę, że rządowy program ,,Wyprawka szkolna 2012'' uprawnia do ubiegania się o refundację części kosztów zakupu podręczników nie tylko osoby o skrajnie niskich dochodach. Stowarzyszenia ustaliło, że o refundację, niezależnie od dochodu, mogą się ubiegać rodziny wielodzietne czyli posiadające co najmniej 3 dzieci. Mówi o tym art. 2 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14.06.2012


Więcej na stronie http://www.rzecznikrodzicow.pl/

AM