środa, 4 maja 2011

LITANIA DO ŚW. MONIKI

Kyrie Eleison!
Chryste Eleison!
Kyrie Eleison!

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu Świata Boże,
Duchu Święty Boże
Święta Trójco Jedyny Boże

Maryjo bez zmazy pierworodnej poczęta - módl się za nami
Św. Józefie opiekunie Przenajświętszej Rodziny
Św. Moniko, któraś umiała zachować karność życia chrześcijańskiego
Św. Moniko, wzorze małżonek, przykładem cnót Twoich nawrócenie niewiernego małżonka jednająca
Św. Moniko, wzorze dobrych matek i wdów pobożnych
Św. Moniko, Matko Św. Augustyna
Św. Moniko, gorzkie łzy wylewająca w czasie jego obłąkania
Św. Moniko, nieustająca w gorących modlitwach
Św. Moniko, tyle przezorna, ile gotowa w staraniu się o zbawienie swojego syna
Św. Moniko, straży syna w jego oddaleniu
Św. Moniko, otrzymująca dla syna swego uzdrowienie ze śmiertelnej choroby
Św. Moniko, proroczymi słowy Biskupa w nadziei utrzymywana
Św. Moniko, łzami odkupująca nawrócenie syna
Św. Moniko, doznająca pociechy ujrzenia syna wiernym Bogu
Św. Moniko, w bogobojnych z nim rozmowach bardziej jeszcze w cnotach do zbawienia prowadzących utwierdzona
Św. Moniko, po ukończonym na tej ziemi świętobliwym zawodzie spokojnie w Bogu zasypiająca
Św. Moniko, światłem syna swego jeszcze bardziej oświecona
Św. Moniko, ktora nie możesz odmówić opieki matkom płaczącym i proszącym tak jak Ty
Św. Moniko, niejedną już wdowę w udręczeniu pocieszająca
Św. Moniko najpewniejsza pośredniczko sierot u Miłosierdzia Bożego

Zachowaj niewinność młodocianych dziatek - prosimy Cię
Racz podwoić opiekę nad dorastającymi, wystawionymi na niebezpieczeństwa świata,
Dopomagaj tym, którzy czują w sobie pierwszy zarod Łaski, aby w sercach wzrosła,
Uproś matkom Łaski potrzebne do wypełnienia ich powinności,
Uproś dla wdów i sierot Łaskę Bożą, a w doczesnych potrzebach pomoc dla ludzi cnotliwych
Św. Moniko wraz ze św. Augustynem weź pod szczególną opiekę uciśnione wdowy i opuszczone sieroty

Chwalebny synu tak świętej matki św. Augustynie - módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami

Módlmy się
Boże, który ulitowałeś się nad łzami św. Moniki i na gorące jej prośby nie tylko nawrócenie jej syna, ale i jeszcze tak wielką świętość mu udzieliłeś daj nam łaskę modlenia się z równą jak ona gorliwością i pokorą za dzieci nasze, ażebyśmy mogli uprosić ich zbawienie, a przez to i na własne zasłużyli, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków
Amen

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz