poniedziałek, 10 października 2011

Szkoła dla Rodziców

Warsztaty dla rodziców
w soboty od 9-12
W świetlicy Przymierza Rodzin przy ul. Zapustnej 43
prowadzi: Agnieszka Wasilewska: wasilewska.agnieszka@gmail.com

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW
"Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały,
 jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?"
Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, którzy pragną budować coraz lepszy kontakt ze swoimi dziećmi, wspierać je w rozwoju psychicznym
i społecznym, zapobiegać ich ewentualnym problemom w relacjach z innymi ludźmi. Warsztaty są częścią programu "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców"
 promowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN.
CELE PROGRAMU:
  • Budowanie u rodziców i wychowawców świadomości wpływu postawy wychowującego na proces wychowawczy: aby zmienić dziecko, często należy zacząć od zmiany siebie
  • Skuteczne, jasne i czytelne stawianie wymagań
  • Pogłębienie samoświadomości i refleksji na temat określonych metod wychowawczych
PROGRAM:
§        Wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane
§         Rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć
§         Aktywne, wspierające słuchanie
§         Motywowanie dziecka do współdziałania
§         Modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka
§         Uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole
§         Wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka
§         Budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka
§         Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów

   Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach (12-15 osób). Prowadzone są metodami aktywnymi: scenki, „burza mózgów”, ćwiczenia, dyskusje.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz