czwartek, 19 lipca 2012

O św. Ignacym Loyola - patronie matek rodzących

W naszym klubie Mam - dwie z nas urodziły ostatnio nowe życie - dwóch chłopaków :) Kilka tygodni przed porodami, inna znajoma mama z klubu przekazała mi książeczkę o św. Ignacym Loyola, którą napisał ks. Stanisława Groń.  Tam zawarte są między innymi modlitwy do tego świętego o szczęśliwy poród.  Osoba, która te kilkanaście ostatnich dni przed porodem modliła się do św. Ignacego miała szybki poród i wyjątkowo sprawanie doszła do siebie. Dziecko przyszło na świat zdrowe. Załączam poniżej dwie z tych modlitw - oby się komuś przydały. Ale na początku kilka informacji o tym niezwykłym patronie matek.

św. Ignacy (imię pochodzi od Inigo - tzn. ogień), był rycerzem, który po trzydziestce doznał nawrócenia i stał się żarliwym czcicielem Jezusa, Eucharystii, kochającym Kościół, rozważającym sprawy Boże. Był mistykiem i ascetą. Łaczył w sobie aktywność z rozmodleniem. to patron rekolekcji, kierowników duchowych, nauczyciel pracy nad sobą, założyciel Towarzystwa Jezusowego (zakonu Jezuitów), to on napisał Ćwiczenia duchowne, które wciąż, po 500 latach są pomocą w rozwoju życia wewnętrznego i modlitewnego.

Dopiero z książeczki ks. Gronia dowiedziałąm się, że św. Ignacy jest również patronem matek rodzących, co bardzo mnie ucieszyło, bo sama jestem matką a od kilku lat św. Ignacy jest jednym z "moich ulubionych świętych".  Dlatego jestem bardzo wdzięczna mojej znajomej z Klubu Mam :) za podzielenie się tą książeczką i przekazuje modlitwy innym matkom oczekującym potomstwa.

Aneta Mieszkowska

MODLITWA DO SW. IGNACEGO LOYOLI
O WYPROSZENIE ŁASKI
SZCZĘŚLIWEGO PORODU

O czcigodny święty ojcze Ignacy, którego Bóg prócz innych łask i tą obdarzył, że matkom będącym w stanie błogosławionym możesz zjednać niebiańską pomoc, aby w tym niebezpiecznym czasie porodu, gdy wydają na świat nowe życie, mogły szczęśliwie urodzić. Pokornie cię proszę, nie odmów i mnie swego  przemożnego wstawiennictwa w chwili tak ważnej dla mnie i dla moich bliskich. Miej ukochane moje dziecko w swej opiece, aby przez cudowne odrodzenie w wodach Chrztu świętego mogło być zjednoczone z Chrystusem, naszym Panem i Zbawicielem, który z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen

P. Święty ojcze Ignacy, módl się za mną do miłosiernego Boga.
W. Aby wsparł mnie w mojej potrzebie i ochraniał przychodzące na świat dziecko.

MODLITWA ZA PRZYCZYNĄ
ŚW. IGNACEGO Z LOYOLI - OPIEKUNA MATEK
W STANIE BŁOGOSŁAWIONYM,
O SZCZĘŚLIWY PORÓD I O ZDROWIE DZIECKA I MATKI

Święty ojcze Ignacy, Wszechmogący Bóg obdarył ciebie szczególną łaską opiekowania się matkami oczekującymi wydania na świat potomstwa. Wiele z nich otrzymało łaskę upragnionego macierzyństwa za twoją przyczyną i szczęśliwie wydały na świat nowe życie. Również i ja proszę ciebie, ufna w to, że wyjednasz mi pomoc Bożą w tej tak ważnej dla mnie chwili, abym szczęśliwie urodziła i mogła wraz z mężem wychować ten owoc naszej miłości - nasze ukochane dziecko - na większą chwałę Bożą. Proszę o to z ufną wiarą.

P. Módl się za mną do Boga, święty ojcze Ignacy.
W. Aby mnie wspomógł w mojej potrzebie.

Wszechmogący Wieczny Boże, któryś postanowił, aby poród odbywał się w bólu, ale by był także związany z radością wydania na świat nowego życia, proszę Cię, przez Twoje nieogarnione miłosierdzie i za przyczyną świętego Ignacego, Twego oddanego sługi w Kościele, aby dane mi było szczęśliwie urodzić to dziecko i byś złagodził mój ból porodu. Obdarz to dziecko potrzebnym zdrowiem, szczodrymi darami Bożej opieki, abym Ciebie za tę łaskę mogła zawsze wielibić i chwalić. Czuwaj też nad tym, aby dziecko to otrzymało sakrament Chrztu świętego. Niech w dalszym jego rozwoju i życiu towarzyszy mu ufna wiara w Ciebie i łaska świętych sakramentów, których udziela Kościół. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i ty święty ojcze Ignacy - patronie maojego porodu i troskliwy opiekunie dzieci i młodzieży.